Kosten

Kosten bouwkundige keuring in Den Haag hangt van het type keuring af.Kosten

Hieronder vindt u verschillende bouwkeuring types, alsmede de prijzen van energie label.

Prijzen zijn richtprijzen, geldig voor de inhoud van een woning/pand en exclusief BTW.
(Laatst bijgewerkt op 1 mei 2018).

Prijzen bouwkundige keuringen en meer:

 TYPE KEURING  OPPERVLAKTE PRIJS
AankoopkeuringAankoopkeuring

Voor-opleveringskeuring

Voor-opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Bouwinspectie

Bouwinspectie

NHG keuring

NHG keuring

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

t/m    400 M³t/m    700 M³

t/m     400 M³

t/m     700 M³

t/m     400 M³

t/m      700 M³

t/m      400 M³

t/m      700 M³

t/m      400 M³

t/m      700 M³

t/m      700 M³

t/m    1500 M³

€   300,00€   340,00

€   275,00

€   300,00

€   300,00

€   340,00

€   275,00

€   350,00

€   350,00

€   380,00

€   350,00

€   720,00

Kosten bouwkundige keuring in Den Haag: Uitleg

Standaard rapport voor een aankoopkeuring is inclusief gebreken met foto’s en kostenraming, exclusief herstel advies.
In combinatie met een bouwtechnische of bouwkundige keuring zijn de kosten voor herstel advies 100 euro.

Het tarief voor een voor-opleveringskeuring (voorschouw) bij een nieuwbouw woning is per uur. Voor renovatie woningen gelden andere tarieven.

Bouwbegeleiding: Vanaf 150 euro per uur.

Mocht deze keuring meer tijd in beslag nemen, dan wordt na dit uur een bedrag van 15 euro per kwartier extra berekend.

Het tarief voor een opleveringskeuring is per uur.
Mocht deze keuring meer tijd in beslag nemen, dan wordt na dit uur een bedrag van 15 euro per kwartier extra berekend.

Opleveringskeuring wordt uitgevoerd aan de hand van het proces verbaal van de aannemer.
Alle gebreken komen in de rapportage van het proces verbaal te staan. Deze gebreken dienen door de aannemer alsnog hersteld te worden.

Basis funderingsonderzoek, door middel van lintvoegmeting en vloerwaterpassing,
750 euro.

NHG keuring is zeer uitgebreid in details, inclusief kostenraming korte termijn, lange termijn, foto’s en advies.

Alle keuringen inclusief keuring van de technische installatie en kostenraming exclusief dak inspectie en kruipruimte inspectie. In combinatie met een bouwtechnische keuring zijn deze 100 euro extra per onderdeel.

Kruipruimte onderzoek kosten: vanaf 300 euro.

Dak onderzoek kosten: vanaf 300 euro.

Visueel bouwkundig advies: Hieronder vallen bijvoorbeeld de scheuren binnen of buiten de woning, fundering, vocht, dragende wand: kosten vanaf 350 euro.

Spoedkeuringen en keuringen in het weekend: prijs op aanvraag.

Aanbouw tot 4000 mm diep, constructietekeningen, bouwkundige tekeningen, vergunning 980 euro.
Dakopbouw tekeningen, berekeningen inclusief vergunning: prijs op aanvraag.
Funderingsherstel tekeningen, berekening en vergunning 2200 euro.
Voor woningen en panden met een inhoud van meer dan 700 m3: prijs op aanvraag.

Ook kunnen wij u uw woning voorzien van een energielabel indien dit nodig is. Prijzen hiervan als volgt:

     
Energielabel t/m 55 m2 € 198,66
Energielabel t/m 80 m2 € 285,00

Voor utiliteitsgebouwen groter dan 5000 m2 of van voor 1970 of in specialistisch gebruik, denkende aan zorginstellingen of food-industrie: prijs op aanvraag.

Overige tarieven inclusief B.T.W.

Sleutelgeld: sleutel halen en brengen binnen de gemeente Den Haag € 25,00.

Let op: Annuleren binnen 24 uur voor de keuring € 84,03.

Bij vragen of opmerkingen, graag contact opnemen.